Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie bieżącej obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. Zapewnia obsługę prawną w zakresie sporów z deweloperami dotyczącymi wad w częściach wspólnych budynku.

Dążymy do rozwiązania sporu w trybie przedsądowym, uczestniczymy w mediacjach. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami powszechnymi w oparciu o umowy cesji udzielone przez jej członków.

Dzięki naszym staraniom wspólnoty mieszkaniowe uzyskują odszkodowania pozwalające na likwidację wad w częściach wspólnych budynku.