Prawo spółek

Prawnicy Kancelarii w swojej karierze świadczyli usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa spółek i prawa korporacyjnego.

Zapewniamy pomoc prawną przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zajmujemy się kompleksowym tworzeniem spółek prawa handlowego, tj.  sporządzamy projekty umów, statutów i innych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach dotyczących wpisu w sądzie rejestrowym.

Doradzamy przy bieżącym funkcjonowaniu spółek, w tym w zakresie koniecznych zmian umów oraz zmian w strukturze jej działalności, organów. Przeprowadzamy i zapewniamy obsługę prawną zgromadzeń wspólników.  

Świadczymy usługi w zakresie połączeń i przekształceń spółek prawa handlowego. Przeprowadzamy zmiany struktury podmiotowej spółek przy zachowaniu ciągłości ich działalności.

Dążymy do zapewnienia naszym Klientom optymalnych rozwiązań w zakresie likwidacji działalności gospodarczej, w tym możliwości zastosowania likwidacji uproszczonej. W ramach likwidacji spółek według k.s.h., przygotowujemy komplet dokumentów na każdym etapie likwidacji jak i składamy wnioski o wykreślenie danego podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców.

Poniżej przedstawia się wybrane projekty, w których brali udział wspólnicy Kancelarii:  

OBSŁUGA KORPORACYJNA

(w tym zakładanie spółek, przeprowadzanie przekształceń, sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych…itd.):

 • duża międzynarodowa firma motoryzacyjna HONDA (od 2010-2019)
 • duży deweloper międzynarodowy ORCO (2008)
 • deweloper kanadyjski (2012-2013)
 • kompleksowa obsługa prawna masy majątkowej o wartości ok. 200 mln zł, na którą składały się przedsiębiorstwa i nieruchomości w całej Polsce (od 2015)
 • przeprowadzenie przekształcenia i zmian podmiotowych w jednej z największych firm transportowych w Polsce (2017)
 • przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (głównie branża budowlana, deweloperzy, firmy architektoniczne, usługi audytorskie) oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (od 2010)
 • obsługa samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (2019-2020)
   

AUDYTY PRAWNE

 • audyt spółki z branży odnawialnych źródeł energii (2008)
 • szereg audytów prawnych nieruchomości pod inwestycje w Polsce (głównie Warszawa) (2008-2022)
 • audyt prawny spółek – branża: wyspecjalizowana produkcja dla budownictwa (Polska-Ukraina) (2012)
 • audyty procesowe dla kancelarii syndyka związane z oszacowaniem szans na dochodzenie roszczeń zw. z dużymi inwestycjami publicznymi (jak np. autostrady, metro) (2012-2013)
 • audyt prawny spółki – branża gastronomiczna (Kraków) (2015)
 • audyt prawny spółki medycznej (Wrocław) (2015)
 • audyt prawny spółek medycznych (Warszawa) (2015-2016)
 • audyt prawny spółki medycznej (Wrocław) (2015)
 • audyt prawny spółek medycznych (Poznań) (2015)
 • audyt prawny spółek medycznych (Wrocław) (2017)
   

TRANSAKCJE

 • szereg transakcji dot. nabycia/zbycia działek inwestycyjnych (2008-2022)
 • szereg transakcji pod realizację inwestycji deweloperskich (głównie Warszawa) 2008-2022
 • transakcje przejęcia spółek z branży medycznej (2016-2017) – od kilku do kilkunastu mln zł
 • przekształcenie spółki z branży medycznej oraz jej likwidacja (2016-2017)
 • obsługa transakcji dot. przekształcenia oraz połączenia (downstream merger) dot. spółek z zakresu branży logistycznej – kwota ok. 130 mln zł (2016-2017)
 • transakcja dot. dużej inwestycji w Warszawie na Żeraniu (2016 r.)
 • transakcja zbycia działek w Łodzi (2016 r.) – kwota ok. 30 mln zł
 • skup udziałów i przeprowadzenie połączenia uproszczonego spółek z branży dot. materiałów budowlanych – KIM sp. z o.o. (2019 r.).