Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Prawnicy Kancelarii udzielają porad prawnych, sporządzają opinie i analizy prawne.

W ramach prawa kontraktów Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy sporządzaniu projektów umów, dokonuje oceny ryzyk i proponuje zmiany optymalne dla Klientów.

Zapewniamy kompleksową obsługę dotyczącą interpretacji i wykonania umów, uczestniczymy w negocjacjach. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń jak i bronimy naszych Klientów przed bezpodstawnymi żądaniami.