Obywatelstwa

Anna Terlecka, wspólnik Kancelarii, specjalizuje się w sprawach dot. uzyskania/potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

Uzyskaj polskie obywatelstwo wywodząc je od swoich przodków

Polski system prawny opiera się na zasadzie krwi (ius sanguinis). Zasada ta stanowi, że dziecko nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa, rodząc się z rodziców, z których przynajmniej jedno jest obywatelem Polski. Zgodnie z tą zasadą, małoletni - bez względu na miejsce urodzenia - urodzony przez osoby lub osobę posiadającą obywatelstwo polskie także nabywa obywatelstwo polskie.