Inwestycje budowlane

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie procesu inwestycyjnego zarówno deweloperów, jak i spółdzielni mieszkaniowych. Doradza na każdym etapie takiego procesu – począwszy od audytu prawnego gruntów pod zabudowę, poprzez zawieranie umów z architektami, wykonawcami, podwykonawcami, nabywcami końcowymi, kończąc na reprezentacji przed urzędami w sprawach spornych. Mec. Piotr Terlecki występował w wielu precedensowych sprawach przed WSA i NSA w zakresie przepisów dot. inwestycji budowlanych (Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne).

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie analiz umów deweloperskich oraz innych umów powszechnych na rynku nieruchomości, w tym tzw. umów rezerwacyjnych. Wskazujemy ryzyka, postanowienia niekorzystne z punktu widzenia nabywcy, proponujemy zmiany a także świadczymy osobistą asystę przy negocjacji umów. 

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i urzędami. Posiadamy doświadczenie w sporach sądowych oraz przeprowadzamy mediacje w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi (inwestycje budowlane).