Spory sądowe

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Prawnicy Kancelarii występowali w wielu precedensowych sprawach reprezentując zarówno pokrzywdzonych konsumentów (np. pozwy grupowe, sprawy frankowe), pracodawców i pracowników (prawo pracy) jak i spółdzielni mieszkaniowych (prawo spółdzielcze), wspólnot mieszkaniowych (wspólnoty mieszkaniowe) oraz podmiotów gospodarczych.

Poza powyższymi sprawami mec. Terlecki prowadził m.in. także postępowanie dotyczące zagadnienia jednolitości orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle art. 398(20) k.p.c.  Powyższa sprawa, która 3 razy trafiała przed Sąd Apelacyjny i 3 razy przed Sąd Najwyższym, dotyczyła precedensowego zagadnienia dot. jednolitości wykładni orzecznictwa i roli SN w tym zakresie na tle art. 398(2) k.p.c. (I CSK 378/18 oraz I CSK 444/22).