Zasady Współpracy

Specyfika oraz poziom skomplikowania spraw prowadzonych w ramach postępowań grupowych, jak również fakt, iż uczestniczy w nich wiele podmiotów wpływa także na specyfikę wynagrodzenia kancelarii prowadzących tego typu procesy. Dostrzegł to także ustawodawca, który przewidział szczegółową regulację odnoszącą się do wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu grupowym.
 
Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym: Umowa regulująca wynagrodzenie pełnomocnika może określać wynagrodzenie w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz powoda, nie więcej niż 20 % tej kwoty.
 
Natomiast zgodnie z art. 11 ww. Ustawy: (1) Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. (2) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego powinno zawierać: (...) pkt 4) zasady wynagrodzenia pełnomocnika.
 
W związku z powyższym Kancelaria ustala wynagrodzenie w odniesieniu do konkretnej sprawy. Zasadniczo składnikami wynagrodzenia w postępowaniu grupowym jest:
  • opłata wstępna od każdego członka grupy za prowadzenie sprawy w danej instancji
  • premia za sukces (success fee) nie wyższa niż 20% dochodzonego roszczenia
  • zasądzone koszty zastępstwa adwokackiego
     
Niezależnie członkowie grupy są zobligowani do ponoszenia kosztów sądowych i innych opłat związanych z danym postępowaniem (np. złożeniem kaucji aktorycznej).
 
Na podobnych zasadach ustalane jest wynagrodzenie w przypadku tzw. postępowań hybrydowych.
 
W przypadku każdej sprawy wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w oparciu o takie kryteria jak: ilość osób, wysokość roszczeń oraz skomplikowanie sprawy.