Zarys angielskiego prawa insolwencyjnego (Przegląd Prawa Handlowego 8/2009)

Zarys angielskiego prawa insolwencyjnego (Przegląd Prawa Handlowego 12/2009)
P. Terlecki