Contact

  TERLECKI & WSPÓLNICY

  KANCELARIA PRAWNA SP.J.
  Informacje

  ul. Górnośląska 33

  00-432 Warszawa

  Social Media

  Dane firmowe

  Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląska 33 (00-432 Warszawa), jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział KRS pod nr KRS: 0000451251; NIP: 701-025-59-46; REGON: 142562890. Wspólnikami w spółce są: adwokat Piotr Terlecki, radca prawny Anna Terlecka